Påsöm

Den finska påsömen har en cirka 200 årig historia. En gång var textilierna, som till exempel åktäcken, så värdefulla att de motsvarade värdet av en hel gård. Det äldsta textilien med påsöm i Finland är från 1808 och som man fann i Karleby eller Kokkola i Österbotten. Sedan dess har den utvecklats och har ett eget uttryck i form och färg. I kurserna berättar jag mer om den finska påsömen och dess historia.